ارائه خط توليد در زمينه مواد غذايي

سازنده دستگاههاي توليد مواد غذايي

ساخت دستگاه يخچال طبقاتي

ساخت دستگاه يخچال طبقاتي

جهت سرد كاري شكلاتهاي تك جزئي و چند جزئي

از ويژگيهاي دستگاه :
مجهز به سيستم كنترل دور موتور
مجهز به سيستم PLC جهت كنترل كليه عمليات دستگاه
مجهز به سيستم اتوماتيك كنترل دما در هر بخشجهت كسب اطلاعات بيشتر لطفا تماس بگيريد .

سهند رزمي 09143123476

***********************************

cooling system
The cooling system is used for cooling
real chocolate and component chocolate

features:

. Equipped with AC motor drive system
. Equipped with PLC system to control all operations of the machine
. Equipped with the automatic temperature control in evry sector cooling systems


my email :

tabriztejarat@yahoo.comفروش براي ايران و كشورهاي همسايه از قبيل عراق، افغانستان ، جمهوري آذربايجان
تركمنستان ، آسياي ميانه ، امارات و ........